Nickserv

Uit Wiki 4funbabbelchat
Ga naar: navigatie, zoeken

Anope-2.0.0 HELP


NickServ stelt je in staat om een nickname te "registreren", en te voorkomen dat anderen hem gebruiken. De volgende commando's kunnen gebruikt worden voor registratie en onderhoud van nicknames; om ze te gebruiken,

typ /msg NickServ help all.

Voor meer informatie over een specifiek commando,

typ /msg NickServ HELP commando
  

 • ACCESS

 • Wijzig de lijst met toegestane adressen

  /msg NickServ HELP ACCESS voor meer informatie.
  
  Gebruik: /msg NickServ ACCESS ADD [nick] masker
       /msg NickServ ACCESS DEL [nick] masker
       /msg NickServ ACCESS LIST [nick]
  
  

  Verandert of geeft de toegangslijst weer van je nick. Dit is de lijst met adressen vanaf waar je automatisch toegestaan wordt door NickServ om de nick te gebruiken. Als je je nick vanaf een ander adres wilt gebruiken moet je een IDENTIFY commando sturen om NickServ je te laten herkennen. Services Operators kunnen ook een nick opgeven om anderen hun toegangslijst aan te passen.

  Voorbeelden:

  /msg NickServ ACCESS ADD iemand@*.bepeg.com
  

  Staat toegang toe voor gebruiker iemand vanaf elke machine in het bepeg.com domein.

  /msg NickServ ACCESS DEL iemand@*.bepeg.com
  

  Maakt het vorige commando ongedaan.

  /msg NickServ ACCESS LIST
  

  Geeft de huidige toegangslijst weer.

  Beheert de toegangslijs voor een kanaal. De toegangs- lijst bepaalt welke gebruikers er kanaaloperator status mogen hebben of toegang hebben tot bepaalde ChanServ commando's op het kanaal. Verschillende gebruikersniveaus bieden toegang tot verschillende subsets van privileges. Elke geregistreerde die niet op de toegangslijst staat heeft een niveau van 0, en elke ongeregistreerde gebruiker heeft een niveau van -1.

  Het ACCESS ADD commando voegt het gegeven masker toe aan de toegangslijst met het gegeven gebruikersniveau; als het masker al op de lijst staat, dan wordt het niveau gewijzigd naar het niveau opgegeven in het commando. Het opgegeven niveau mag een numerieke niveau zijn, of de naam van een privilege (bijvoorbeeld AUTOOP). Wanneer een gebruiker het kanaal betreed zal de toegang die het krijgt van de hoogste niveau-vermelding zijn in de toegangslijst. Het opgegeven masker mag ook een kanaal zijn, welke de toegangslijst van dat kanaal zal gebruiken, tot aan het opgegeven niveau.

  Het ACCESS DEL commando verwijdert de gegeven nick van de toegangslijst. Als een lijst van vermeldingsnummers is gegeven, dan zullen die vermeldingen worden verwijderd. (Zie het voorbeeld voor LIST hieronder.) Je kan jezelf van een toegangslijst verwijderen, ook als je eigenlijk geen toegang hebt om die lijst te wijzigen.

  Het ACCESS LIST commando toont de toegangslijst. Als een masker word gegeven, worden enkel de overeenkomende vermeldingen getoont. Als een lijst van vermeldingsnummers is opgegeven dan worden enkel die getoont; bijvoorbeeld:

   ACCESS #kanaal LIST 2-5,7-9
   Toont toegangsvermeldingen 2 t/m 5 en 7 t/m 9.
   
  

  Het ACCESS VIEW commando geeft meer details dan ACCESS LIST en toont wie de vermelding heeft toegevoegd, en wanneer het laatst gebruikt is.

  Het ACCESS CLEAR commando maakt de toegangslijst leeg.

  Gebruiker toegangsniveaus kunnen bekeken worden met het LEVELS commando; typ /msg ChanServ HELP LEVELS voor informatie.


 • AJOIN

 • Beheer je autojoinlijst

  Dit commando beheert je autojoinlijst. Wanneer je jezelf identificeert zal je automatisch de kanalen in deze lijst joinen. Services Operators kunnen een nick opgeven om anderen hun autojoinlijsten aan te passen.

  Gebruik: /msg NickServ AJOIN ADD [nick] kanaal [sleutel]
       /msg NickServ AJOIN DEL [nick] kanaal
       /msg NickServ AJOIN LIST [nick]
  


 • ALIST

 • Toon kanalen waar je toegang in hebt

  Gebruik: /msg NickServ ALIST [nick]
   
  

  Geeft alle kanalen weer waar je toegangsrechten hebt.

  Kanalen die de NOEXPIRE optie hebben aan staan zullen vooraan een uitroepteken hebben staan. Een nick opgeven is voorbehouden aan Services Operators.


 • CONFIRM

 • Gebruik een bevestigingscode

  Gebruik: /msg NickServ CONFIRM bevestigingscode
   
  

  Dit commando wordt gebruikt door een aantal commando's als een manier om wijzigingen aan je nick/login te bevestigen.

  Dit commando wordt het vaakst gebruikt om je e-mail adres te bevestigen als je je registreert, of als je deze wijzigt.

  Dit wordt ook gebruikt nadat het RESETPASS commando gebruikt is om je te kunnen identificeren zodat je je wachtwoord kan wijzigen. Bovendien kunnen Services Operators met het nickserv/confirm recht een nick opgeven in de plaats van bevestigingscode om hen te valideren.


 • DROP

 • Annuleer een nickregistratie

  Gebruik: /msg NickServ DROP nick
  
  

  Verwijdert de gegeven nick uit de database. Eens dit gedaan is kan je al je toegangen en kanalen verliezen dat u bezit. Iedereen kan dan deze nick opnieuw registreren. Als Services Operator kan je elke nickregistratie verwijderen.


 • GETPASS

 • Vraag het wachtwoord van een nick op

  Gebruik: /msg NickServ GETPASS nick
   
  

  Geeft het wachtwoord van de opgegeven nick weer. Merk op dat wanneer je dit commando gebruikt er een bericht met de persoon die het commando heeft uitgevoerd en de nick waarop het is gebruikt zal worden gelogd en verstuurd zal worden als WALLOPS/GLOBOPS.

  Toegang tot dit commando vereist dat het nickserv/getpass recht in jouw opertype aanwezig is.


 • GLIST

 • Toon alle nicks in je groep

  Gebruik: /msg NickServ GLIST [nickname]
   
  

  Zonder een parameter worden alle nicks weergegeven die zich in jouw groep bevinden.

  Indien een parameter gegeven is worden alle nicks weergegeven die zich in de groep van de gegeven nick bevinden. Nicks opgeven is beperkt tot Services Operators.


 • GROUP

 • Bij een groep aanmelden

  Gebruik: /msg NickServ GROUP doel wachtwoord
   
  

  Dit commando zorgt ervoor dat je huidige nickname zich bij de groep van doel's nick aanmeldt. wachtwoord is het wachtwoord van het doel.

  Bij een groep aanmelden stelt je in staat om je configuratie, memos en kanaalrechten met alle nicknames in je groep te delen, en veel meer!

  Een groep bestaat zolang als deze nuttig is. Dit betekent dat zelfs als een nick in de groep niet meer geregistreerd is, je niet de gedeelde dingen die hierboven beschreven zijn verliest, zolang dat er minstens een nick overblijft in de groep.

  Je kan dit commando mogelijks zelfs gebruiken als je je nog niet geregistreerd hebt. Als je nick al geregistreerd is moet je je eerst identificeren voordat je dit commando kan gebruiken

  Het is aanbevolen om dit commando te gebruiken met een niet- geregistreerde nick omdat het automatisch geregistreerd wordt als je dit commando gebruikt. Je mag het mogelijks alleen met een geregistreerde nick gebruiken (om je groep te veranderen) als de netwerkbeheerders het toestaan.

  Je kan maar in een groep tegelijk zijn. Groepen samenvoegen is niet mogelijk.

  Let op: alle nicknames in een groep hebben hetzelfde wachtwoord.


 • IDENTIFY

 • Gebruik: /msg NickServ IDENTIFY [nick] wachtwoord
   
  

  Vertelt NickServ dat je echt de eigenaar van deze nick bent. Veel commando's vereisen dat je jezelf identificeert met dit commando voordat je ze gebruikt. Het wachtwoord moet hetzelfde zijn als die je gestuurd hebt met het REGISTER commando. Identificeer jezelf met je wachtwoord


 • INFO

 • Toont informatie over de gegeven nick

  Gebruik: /msg NickServ INFO [nick]
   
  

  Geeft informatie weer over de gegeven nick, zoals eigenaar van de nick, het laatst bekende adres, wanneer deze voor het laatst gezien is, en de ingestelde opties. Indien geen nick opgegeven is en je bent geidentificeerd, dan word jouw accountnaam gebruikt, en anders je huidige nick.


 • LIST

 • Toon alle geregistreerde nicks die met het gegeven patroon overeenstemmen

  Gebruik: /msg NickServ LIST patroon [SUSPENDED] [NOEXPIRE] [UNCONFIRMED]
   
  

  Geeft alle geregistreerde nicks weer die overeenkomen met het gegeven patroon, in nick!ident@host formaat. Nicks met de PRIVATE optie aan worden alleen weergegeven aan Services Operators die er de toegang voor hebben. Nicks met de NOEXPIRE optie aan zullen een ! voor de nick hebben zodat een Services Operator het ziet.

  Let op dat een '#' opgeven een bereik betekent.

  Als de SUSPENDED, UNCONFIRMED of NOEXPIRE opties gegeven zijn, dan zullen enkel de nicks die respectievelijk de SUSPENDED, UNCONFIRMED of de NOEXPIRE status hebben, getoont worden. Als meerdere opties gegeven zijn zullen alle nicks die met tenminste een optie overeenkomen getoont worden. Let op dat deze opties beperkt zijn tot Services Operators.

  Voorbeelden:

  /msg NickServ LIST *!joeuser@foo.com
  

  Toont alle geregistreerde nicks waar joeuser@foo.com de eigenaar van is.

  /msg NickServ LIST *Bot*!*@*
  

  Toont alle geregistreerde nicks waar Bot in voorkomt (hoofdletterongevoelig).

  /msg NickServ LIST * NOEXPIRE
  

  Toont alle geregistreerde nicks die niet zullen verlopen.

  /msg NickServ LIST #51-100
  

  Toont alle geregistreerde nicks binnen het opgegeven bereik (51-100).

  Regex overeenkomsten worden ook ondersteund via de regex/pcre engine. Omsluit het patroon met // indien dit gewenst is.


 • LOGOUT

 • Doet het omgekeerde van het IDENTIFY commando

  Gebruik: /msg NickServ LOGOUT [nickname [REVALIDATE]]

  Zonder een parameter keert dit command het effect van het IDENTIFY commando om; je wordt dus niet meer herkend als de echte eigenaar van je huidige nick. Merk echter op dat je niet wordt gevraagd jezelf opnieuw te identificeren.

  Met een parameter doet dit commando hetzelfde voor de gegeven nick. Als je ook REVALIDATE meegeeft, zullen Services de gegeven nick vragen opnieuw te identificeren. Het gebruik hiervan is gelimiteerd tot Services Operators.


 • LEVELS

 • specifieke optie.

  Gebruik levels kanaal SET type niveau
      levels kanaal {DIS | DISABLE} type
      levels kanaal LIST
      levels kanaal RESET
   
  

  Het LEVELS commando laat toe de betekenissen van numerieke toegangsniveaus op kanalen aan te passen. Met dit commando kan je de toegangsniveaus instellen die vereist zijn voor de meeste functies van ChanServ. (SET FOUNDER en dit commando zijn altijd voorbehouden aan de kanaalstichter.)

  LEVELS SET laat toe het toegangsniveau voor een functie, of groep van functies te wijzigen. LEVELS DISABLE (of kortweg DIS) schakelt een automatische optie uit, of verbied toegang tot een functie voor iedereen, INCLUSIEF de stichter (al kan de stichter deze altijd weer inschakelen). Gebruik LEVELS SET founder om een niveau enkel aan stichters voor te behouden.

  LEVELS LIST toont de huidige niveaus voor elke functie of groep van functies. LEVELS RESET stelt de niveaus weer in naar de standaardwaarden van een nieuw-geregistreerd kanaal.

  Voor een lijst van de opties en functies waar de niveaus van ingesteld kunnen worden, zie HELP LEVELS DESC.


 • RECOVER

 • Neemt de controle van je nick weer over

  Gebruik: /msg NickServ RECOVER nick [wachtwoord]
   
  

  Eist je nick op van een andere gebruiker, of van Services. Indien Services je nick blokkeren, dan zal deze worden vrijgegeven. Als een andere gebruiker je nick momenteel gebruikt en geidentificeert is, dan zal die gekillt worden (vergelijkbaar met het oude GHOST commando). Als die echter niet geidentificeert is, dan zal de nick worden gewijzigd.


 • REGISTER

 • Registreer een nickname

  Gebruik: /msg NickServ REGISTER wachtwoord e-mail
   
  

  Registreert je nick in de NickServ database. Wanneer je nick geregistreerd is kan je de SET en ACCESS commando's gebruiken om je nick instellingen te veranderen. Onthoud het wachtwoord dat je gebruikt bij het registreren, je hebt het nodig als je je nick instellingen later wilt veranderen. (Let erop dat hoofdletters belangrijk zijn!

  ANOPE, Anope, en anope zijn allemaal (verschillende wachtwoorden!)
   
  Wachtwoordrichtlijnen:
   
  

  Wachtwoorden mogen niet makkelijk te raden zijn. Bijvoorbeeld, je echte naam als wachtwoord gebruiken is een slecht idee. Je nick als een wachtwoord gebruiken is een veel slechter idee ;) en in feite, NickServ staat het niet toe. Bovendien zijn korte wachtwoorden kwetsbaar voor zoekacties, dus kies je best een wachtwoord dat minstens 5 karakters lang is. Als laatste, de spatie kan niet gebruikt worden in wachtwoorden.

  Dit commando maakt ook een nieuwe groep aan voor je nick, dit zal je toelaten andere nicks te registreren die dan je instellingen, memo's en kanaalrechten delen.


 • RESETPASS

 • Helpt je verloren wachtwoorden te resetten

  Gebruik: /msg NickServ RESETPASS nick e-mail
   
  

  Stuurt een bevestigingscode naar de nick met instructies om hun wachtwoord te resetten. E-mail moet het e-mail adres zijn die bij deze nick hoort.


 • SET OPTIES

 • Opties instellen, inclusief kill bescherming

  Gebruik: /msg NickServ set optie parameters
   
  

  Stelt verscheidene nick opties in. optie kan een van de volgende zijn:

  /msg NickServ SET AUTOOP   Stelt in of Services je automatisch je status modes geeft op het kanaal.
  /msg NickServ SET DISPLAY  Stel de weergave van je groep in Services in
  /msg NickServ SET EMAIL   Koppel een e-mail adres aan jouw nick
  /msg NickServ SET FACEBOOK  Associate a Facebook URL with your account
  /msg NickServ SET GREET   Koppel een begroeting aan je nick
  /msg NickServ SET HIDE    Verberg specifieke delen van nick informatie
  /msg NickServ SET ICQ    Associate an ICQ account with your account
  /msg NickServ SET KEEPMODES Activeer of deactiveer KEEPMODES
  /msg NickServ SET KILL    Zet bescherming aan of uit
  /msg NickServ SET LANGUAGE  Selecteer de taal die Services zal gebruiken voor het versturen van berichten naar jou
  /msg NickServ SET PASSWORD  Verander het wachtwoord van je nick
  /msg NickServ SET PRIVATE  Voorkom dat de nick in het LIST commando verschijnt
  /msg NickServ SET SECURE   Zet nickname beveiliging aan of uit
  /msg NickServ SET TWITTER  Associate a Twitter account with your account
  /msg NickServ SET URL    Koppel een URL aan jouw account
      
  Typ /msg NickServ HELP set optie voor meer informatie
  

  over een specifieke optie.


 • SET AUTOOP

 • Gebruik: /msg NickServ set AUTOOP {ON | OFF}
  
  

  Stelt in of je jouw kanaalstatus modes automatisch krijgt of niet. Zet dit op ON om ChanServ toe te staan je statusmodes automatisch te zetten wanneer je kanalen betreed. Let op dat afhankelijk van de kanaalinstellingen sommige modes niet automatisch gezet kunnen worden.


 • SET DISPLAY

 • Gebruik: /msg NickServ set DISPLAY {ON | OFF}
  
  

  Verandert de weergegeven nick van je nick-groep in Services. De nieuwe weergave MOET een nick in je groep zijn.


 • SET EMAIL

 • Gebruik: /msg NickServ set EMAIL
  
  

  Koppel het opgegeven e-mail adres aan jouw nick. Dit adres zal worden weergegeven wanneer iemand informatie over je nick opvraagt met het INFO commando.


 • SET FACEBOOK

 • Gebruik: /msg NickServ SET FACEBOOK URL
  
  

  Koppel een Facebook URL aan je account


 • SET GREET

 • Gebruik: /msg NickServ set GREET bericht
  

  Maakt van het gegeven bericht de begroeting van jouw nick, die zal getoond worden bij het betreden van een kanaal waar de GREET optie aan staat, en als je daarop voldoende toegang tot hebt.


 • SET HIDE

 • Gebruik: /msg NickServ set HIDE {EMAIL | STATUS | USERMASK | QUIT} {ON | OFF}
  
  

  Maakt van het gegeven bericht de begroeting van jouw nick, die zal getoond worden bij het betreden van een kanaal waar de GREET optie aan staat, en als je daarop voldoende toegang tot hebt.


 • SET ICQ

 • Gebruik: /msg NickServ set ICQ URL
  
  

  Koppel een ICQ aan je account


 • SET KEEPMODES

 • Gebruik: /msg NickServ set KEEPMODES {ON | OFF}
  
  

  Activeert of deactiveert KEEPMODES voor je nick. Indien geactiveerd, dan zullen Services je gebruikersmodes onthouden en pogen deze terug te zetten wanneer je de volgende keer identificeert.


 • SET KILL

 • Gebruik: /msg NickServ set KILL {ON | QUICK | IMMED | OFF}
  
  

  Zet de automatiche beschermingsoptie voor je nick aan of uit. Met bescherming aan, krijgt elke gebruiker met jouw nick een minuut om zich te identificeren of om zijn/haar nick te veranderen. Is geen van beiden gebeurd in die minuut, dan zal NickServ een nick-verandering forceren.

  Als je QUICK kiest, zal de gebruiker maar 20 seconden hebben om zijn/haar nick te veranderen in plaats van de gebruikelijke 60. Als je IMMED kiest, zal de nick meteen worden aangepast zonder enige waarschuwing vooraf of kans om zijn/haar nick te wijzigen; gebruik deze optie alleen wanneer noodzakelijk. Deze optie kan ook uitgeschakeld zijn door de netwerk beheerders.


 • SET LANGUAGE

 • Gebruik: /msg NickServ set LANGUAGE {Code}
  
  

  Verandert de taal die Services gebruikt wanneer deze een bericht naar jou stuurt (bijvoorbeeld wanneer deze antwoord op een commando dat je hebt verzonden). taal moet gekozen worden uit de volgende lijst van ondersteunde talen:

  en (English)
  ca_ES.UTF-8 (Catala)
  de_DE.UTF-8 (Deutsch)
  el_GR.UTF-8 (Ελληνικά)
  es_ES.UTF-8 (Español)
  fr_FR.UTF-8 (Français)
  hu_HU.UTF-8 (Magyar)
  it_IT.UTF-8 (Italiano)
  nl_NL.UTF-8 (Nederlands)
  pl_PL.UTF-8 (Polski)
  pt_PT.UTF-8 (Português)
  ru_RU.UTF-8 (Русский)
  tr_TR.UTF-8 (Türkçe)
  


 • SET PASSWORD

 • Gebruik: /msg NickServ set PASSWORD nieuw-wachtwoord
  
  

  Verandert het wachtwoord dat je gebruikt om je te identificeren als de eigenaar van de nick.


 • SET PRIVATE

 • Gebruik: /msg NickServ set PRIVATE {ON | OFF}
  
  

  Zet de private van NickServ aan of uit voor jouw nick. Met PRIVATE aan zal je nick niet verschijnen in nicklijsten gegenereerd met NickServ's LIST commando. (Echter, iedereen die je nick weet kan nog steeds informatie krijgen via het INFO commando.


 • SET SECURE

 • Gebruik: /msg NickServ set SECURE {ON | OFF}
  
  

  Zet NickServ's veiligheidsopties aan of uit voor jouw nick. Met SECURE aan moet je altijd een wachtwoord geven voordat je wordt herkend als de eigenaar van de nick, ook als je adres op de toegangslijst voor deze nick staat. Echter, als je op de toegangslijst staat zal NickServ je niet automatisch killen, hoe de KILL optie ook ingesteld staat.


 • SET Twitter

 • Gebruik: /msg NickServ set Twitter URL
  
  

  Koppel Twitter aan jouw account


 • SET URL

 • Gebruik: /msg NickServ set URL
  
  

  Koppel een URL aan jouw account


 • UNGROUP

 • Haal een nick uit een groep

  Gebruik: /msg NickServ UNGROUP [nick]
   
  

  Dit commando haalt je nick uit een groep, of, de opgegeven nick uit een groep. De ongegroepeerde nick behoud zijn registratietijd, wachtwoord, e-mail, groet, taal en URL. Al de rest wordt gereset. Je kan jezelf niet uit een groep halen als je nick de enige in de groep is.


 • STATUS

 • Geeft de eigenaarsstatus van de gegeven nick weer

  Gebruik: /msg NickServ STATUS [nick]
   
  

  Geeft weer of de gebruiker van de gegeven nick wordt herkend als de eigenaar van die nick. Het antwoord is in dit formaat:

  nick status-code</code> <code>account</code>
  
  

  waar nick de nick is die gegeven werd in het commando,

  status-code</b> is een van volgende, en account is
  

  het account waarmee ze ingelogt zijn.

  0 - gebruiker niet online of nick niet geregistreerd
  1 - gebruiker wordt niet herkend als de eigenaar van de nick
  2 - gebruiker wordt alleen via de toegangslijst herkend als eigenaar
  3 - gebruiker wordt door wachtwoordidentificatie herkend als eigenaar
   
  

  Indien geen nick is gegeven, wordt je eigen status weergegeven.


 • UNGROUP

 • Haal een nick uit een groep

  Gebruik: /msg NickServ UNGROUP [nick]</b>
   
  

  Dit commando haalt je nick uit een groep, of, de opgegeven nick uit een groep. De ongegroepeerde nick behoud zijn registratietijd, wachtwoord, e-mail, groet, taal en URL. Al de rest wordt gereset. Je kan jezelf niet uit een groep halen als je nick de enige in de groep is.


 • UPDATE

 • Werkt je huidige status bij, het controleert bijvoorbeeld op nieuwe memo's

  Gebruik: /msg NickServ UPDATE
   
  

  Werkt je huidige status bij, het controleert bijvoorbeeld op nieuwe memo's, stelt de benodigde kanaalmodes in, en werkt je vHost en gebruikersvlaggen bij (laatst gezien, enz).


  Services Operator commands

  GETEMAIL</b>, <b>SASET</b>, <b>SUSPEND</b>, <b>UNSUSPEND</b>
   
  

  Gebruik het HELP ALL commando om alle commando's en hun omschrijving te tonen.

  Services Operators kunnen ook de registratie van elke nick verwijderen zonder zich voor die nick te identificeren, en mogen de toegangslijst voor elke nick bekijken.

  Nicknames die niet meer gebruikt worden zullen na een tijd automatisch verlopen, oftewel: ze zullen verwijderd worden na 21 dagen van onbruik.

  <b>OPMERKING: Deze dienst is bedoeld om IRC gebruikers een manier te bieden om te verzekeren dat hun identiteit niet in gevaar komt. Het is NIET bedoeld om het "stelen"</b> van nicknames of andere kwaadwillige acties te helpen. Misbruik van NickServ zal resulteren in, minimaal, het verlies van de misbruikte nick(s).