Memoserv

Uit Wiki 4funbabbelchat
Ga naar: navigatie, zoeken

 • Anope-2.0.x


 • SEND

 • Gebruik: /msg MemoServ SEND {nick | kanaal} memo-text
  

  Stuurt de genoemde nick of kanaal een memo bevattende memo-text. Wanneer je een memo naar een nick stuurt zal de ontvanger een notice krijgen dat hij/zij een nieuwe memo heeft. De doel nick/kanaal moet geregistreerd zijn.


 • SENDALL

 • Gebruik: /msg MemoServ SENDALL memo-text
  

  Stuurt alle geregistreerde gebruikers een memo die memo-text bevat.


 • CANCEL

 • Gebruik: /msg MemoServ CANCEL {nick | kanaal}
  

  Annuleert de laatste memo die je gestuurd hebt aan de gegeven nick of kanaal, indien deze nog niet gelezen is op het moment dat je dit commando gebruikt.


 • CHECK

 • Gebruik: /msg MemoServ CHECK nick
  

  Controleert of de _laatste_ memo die je naar nick gestuurd hebt isgelezen of niet. Let wel op: dit werkt alleen met nicks, niet met kanalen.


 • LIST

 • Gebruik: /msg MemoServ LIST [kanaal] [lijst | NEW]
  

  Geeft alle memo's die je hebt weer. Als je NEW opgeeft worden alleen nieuwe (ongelezen) memo's weergegeven. Ongelezen memo's worden gemarkeerd met een "*" links van het memo nummer. Je kan ook een lijst van nummers specificeren, zoals in het voorbeeld:

  LIST 2-5,7-9
  

  Geeft de memo's genummerd 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.


 • READ

 • Gebruik: /msg MemoServ READ [kanaal] {nr | lijst | LAST | NEW}
  

  Verstuurt de text van de gespecificeerde memo's. Als LAST is gegeven wordt de laatst ontvangen memo verstuurd. Als NEW is gegeven worden alle nieuwe memo's verstuurd. Anders wordt memo nummer nr gegeven. Je kan ook een lijst van nummers opgeven, zoals in onderstaand voorbeeld:

  READ 2-5,7-9
  

  Geeft de memo's genummerd 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.


 • RSEND

 • Gebruik: /msg MemoServ RSEND {nick | kanaal} memo-tekst
  

  Stuurt de gegeven nick of kanaal een memo met memo-tekst. Wanneer je een memo naar een nick stuurt zal de ontvanger een notificatie krijgen dat hij/zij een nieuwe memo heeft. Ook moet de gegeven nick/kanaal geregistreerd zijn. Zodra de memo is gelezen door de ontvanger zal er automatisch een memo teruggestuurd worden naar degene die de memo verstuurd heeft om hem/haar te informeren dat de memo gelezen is.


 • DEL

 • Gebruik: /msg MemoServ DEL [kanaal] {nr | lijst | LAST | ALL}
  

  Verwijdert de gespecificeerde memo('s). Je kan meerdere memo-nummers specificeren of bereiken van nummers ipv een enkel nummer, zoals in het 2e voorbeeld hier onder.

  Als LAST is gegeven, wordt je laatste nieuwe memo verwijderd. Als ALL is gegeven, worden al je memo's verwijderd.

  Voorbeelden:

  DEL 1
  

  Verwijdert je eerste memo.

  DEL 2-5,7-9 Verwijdert de memo's genummerd 2 t/m 5 en 7 t/m 9.


 • SET

 • Gebruik: /msg MemoServ SET optie parameters
  

  Stelt verschillende memo opties in. optie kan zijn:

  NOTIFY   Veranderd wanneer je geinformeerd wordt over nieuwe memo's (alleen voor nicks)
  LIMIT    Stelt het maximum aantal memo's dat je kan ontvangen in
  
  /msg MemoServ HELP SET optie 
  

  voor more informatie over een specifieke optie.


 • SET NOTIFY

 • Gebruik: /msg MemoServ SET NOTIFY {ON | LOGON | NEW | MAIL | NOMAIL | OFF}
  

  Verandert wanneer je geinformeerd zal worden over nieuwe memo's:

  ON   Je wordt geinformeerd over memo's wanneer je inlogt,
  

  terugkomt van /AWAY, en wanneer ze naar je gestuurd worden.

  LOGON  Je wordt geinformeerd over memo's wanneer je inlogt,
  

  of wanneer je terugkomt van /AWAY.

  NEW   Je wordt alleen geinformeerd over memo's wanner ze
  

  naar je worden verstuurd.

  MAIL  You will be notified of memos by email aswell as
  

  any other settings you have.

  NOMAIL You will not be notified of memos by email.
  OFF   Je zal geen informaties over memo's ontvangen.
  

  ON is wezenlijk LOGON en NEW gecombineerd.


 • SET LIMIT

 • Gebruik: /msg MemoServ SET LIMIT [kanaal] limiet
  

  Stelt het maximum aantal memo's in dat jij (of het gegeven kanaal) kan hebben. Als je dit op 0 zet zal niemand memo's naar je kunnen sturen. Je kan dit echter niet hoger dan %d zetten.


 • INFO

 • Gebruik: /msg MemoServ INFO [kanaal]
  

  Geeft informatie weer over het aantal memo's dat je hebt, hoeveel daarvan er ongelezen zijn, en hoeveel memo's je in totaal kan ontvangen. Met een paramenter wordt dezelfde informatie voor het gegeven kanaal weergegeven.


 • STAFF

 • Gebruik: /msg MemoServ STAFF memo-text
  

  Stuurt alle services-staf een memo die memo-text bevat. Let op: Als je opers op de operator- en op de administrator-lijst hebt zullen ze de memo twee keer ontvangen. Hetzelfde geldt voor oper's die tegelijk op de root-lijst als op een andere lijst staan.


 • SERVADMIN SET LIMIT

 • Gebruik: /msg MemoServ SET LIMIT [gebruiker | kanaall] {limiet | NONE} [HARD]
  

  Stelt het maximum aantal memo's in dat een gebruiker of kanaal mag hebben. Als je deze limiet op 0 zet kan de gebruiker geen memo's ontvangen; zet dit op NONE om toe te staan dat de gebruiker of kanaal zoveel memo's mag hebben als hij/zij wil. Als je geen nick of kanaal opgeeft wordt je eigen limiet ingesteld.

  Als je HARD toevoegt kan de gebruiker de limiet niet veranderen. HARD weglaten heeft het tegenovergestelde effect: de gebruiker in staat stellen de limiet te veranderen (zelfs als een vorige limiet is ingesteld met HARD).

  Het gebruiken van het SET LIMIT commando is gelimiteerd tot Services admins. Andere gebruikers mogen alleen een limiet voor zichzelf of voor een kanaal waar ze genoeg rechten hebben instellen, mogen geen limiet instellen boven %d, en mogen geen harde limiet instellen.


 • SERVADMIN INFO

 • Gebruik: /msg MemoServ INFO [nick | kanaal]
  

  Geeft informatie weer over het aantal memo's dat je hebt, hoeveel daarvan er ongelezen zijn, en hoeveel memo's je in totaal kan ontvangen.

  Met een kanaal paramenter wordt dezelfde informatie voor het gegeven kanaal weergegeven.

  Met een nick paramenter wordt dezelfde informatie voor de gegeven nick weergegeven. Dit gebruik is gelimiteerd tot Services admins.