Chatrooms

Uit Wiki 4funbabbelchat
Ga naar: navigatie, zoeken

Je chatroom registreren

Om je chatroom te registreren moet je eerst en vooral een geregistreerde nicknaam hebben en hier op ingelogd zijn.

Daarnaast moet je aanwezig zijn op de chatroom die je wil registreren en hier een operator status hebben (+o, @, roze bolletje).

Als dit het geval is kan je je chatroom registreren door het commando in te geven.

/msg ChanServ register #roomnaam mijnpasswoord

Als de registratie van je chatroom gelukt is zal er automatisch een service botje in je chatroom binnenkomen.

Personen met rechten toevoegen of verwijderen

Als je wil dat iemand je chatroom mee kan beheren kan je deze persoon rechten geven, zodat deze deze rechten automatisch krijgt als hij of zij in de chatroom komt.

Opgelet, de persoon die je wilt toevoegen in ASSECC LIST moet zijn|haar nicknaam eerst registreren Dat kan hier voor je deze persoon kan toevoegen.

Hieronder zie je een tabel met de verschillende rechten die je een persoon kan geven:

Toegangsniveau Icoontje Level Beschrijving
Mede-eigenaar Paars bolletje (~) 9999 Heeft volledige toegang tot de chatroom
Admin Licht groen bolletje (&) 10 Kan personen kicken, bannen en kan akick's plaatsen
Operator Roze bolletje (@) 5 Kan personen kicken en bannen
Half-op Geel bolletje (%) 4 Kan personen kicken en bannen
Voice Licht geel bolletje (+) 3 Bezoeker

Het commando om iemand toe te voegen in de ACCESS LIST is.

Gebruik: /msg ChanServ ACCESS <#Jou roomnaam> ADD <nicknaam> <level>

Stel dat je bijvoorbeeld beheerder bent van de #chatroom bent. En je hebt een Chatter die je graag als mede-beheerder wil toevoegen zou je het commando hier voor kunnen gebruiken:

Bijvoorbeeld: /msg ChanServ ACCESS #Home ADD Chatter 9999

Iemand verwijderen uit de ACCESS LIST kan met het commando:

Gebruik: /msg ChanServ ACCESS <#roomnaam> DEL <nicknaam> 
Bijvoorbeeld: msg ChanServ ACCESS #Home DEL Chatter

De beheerder van je chatroom veranderen

Als je je chatroom aan iemand anders wil overdragen, kan je deze persoon instellen als de nieuwe beheerder van de chat.

Hiervoor kan je het commando: gebruiken

/msg ChanServ SET FOUNDER <#roomnaam> <nicknaam>
Bijvoorbeeld: /msg ChanServ SET FOUNDER #Home Chatter

Een andere ServicesBot in je chatroom zetten

Wanneer je een chatroom registreert, komt er automatisch een Services Bot je chatroom binnen. Standaard zal deze kanaalbot ChatBot heten, maar er zijn nog een aantal andere botnamen mogelijk.

Met het commando BOTLIST krijg je een lijst van alle Services Bots die beschikbaar zijn.

Gebruik: /msg BotServ BOTLIST

Je kan een van deze Services bots je chatroom binnen halen. Gebruik het commando

Gebruik: /msg BotServ ASSIGN <#roomnaam> <botnaam>.
Bijvoorbeeld: /msg BotServ ASSIGN #Home Aapje

Iemand van de chatroom verbannen

Als je een chatter van je chatbox wil verbannen, kan je hiervoor het best gebruik maken van het AKICK systeem. Op deze manier zal de ban automatisch ingesteld en onthouden worden door je kanaalbot.

Een persoon verbannen

Hieronder staat de beste manier om iemand te verbannen uitgelegd.

Eerst en vooral moet je de hostmask van de persoon die je wil bannen achterhalen. Dit kan je doen met het commando /whois <NICKNAAM>. Met dit commando krijg je extra informatie over de persoon die je wil verbannen, de hostmask wordt ofwel aangegeven met "IP:" gevolgd door de hostmask, ofwel staat het bovenaan in de whois achter de @.

Als je bijvoorbeeld een chatter Aonon in je chatroom hebt die je graag wil verbannen en je wil de hostmask bepalen doe je eerst /whois Anon. In de whois zal je dan iets als

Anon has userhost Anon@ik.ben.anon and real name "Chatter's beste friend"

of

[WHOIS Anon] IP: ik.ben.anon (Chatter's beste friend)

zien staan. In dit geval is de hostmask dan: ik.ben.anon


Om deze persoon vervolgens te verbannen moet je deze toevoegen aan de AKICK lijst, dit doe je met het commando:

/cs AKICK <#roomnaam> ADD *!*@<hostmask> <reden>
Bijvoorbeeld: /cs AKICK #Home ADD *!*@ik.ben.anon Niet meer welkom


Deze persoon zal dan automatisch worden verbannen uit je chatroom.

Een lijst van de bans opvragen

Om een lijst te krijgen van de personen die je op je AKICK banlijst hebt staan gebruik je het commando:

Gebruik: /cs AKICK <#roomnaam> LIST
Bijvoorbeeld: /cs AKICK #Home LIST

Je krijgt dan een lijst van de bans, hierbij staat er voor elke ban helemaal vooraan een getal. Dit getal kan je gebruiken om de ban te verwijderen of meer informatie over deze ban op te vragen.

Een ban verwijderen

Je kan een ban van de AKICK lijst verwijderen met het commando </code>/cs AKICK <#roomnaam> DEL <nummer van de ban></code>. Dit nummer vind je in de banlijst.

Bijvoorbeeld: /cs AKICK #Home DEL 3.

Opgelet! Het kan zijn dat je de ban ook nog handmatig moet weghalen door te dubbelklikken in je chatroom en hem daar te verwijderen uit het banoverzicht.

Text Ban

Sinds kort is het mogelijk om een textban te zetten in de kamer, opties hiervoor zijn: BLOCK of CENSOR

Bij BLOCK wordt de zin tegengehouden door de server.

Bij CENSOR wordt het woord vervangen door <gecensureerd>

Een voorbeeld van deze wijze van een censuurban:

/MODE #ROOMNAAM +b ~T:censor:*badword* 

de woorden met badword worden dan vervangen door <gecensureerd>.

Een voorbeeld van deze wijze van een text-blockban:

/MODE #ROOMNAAM +b ~T:block:*http://* 

Alle zinnen met een link worden dan door de server geblokkeerd.

Meer informatie over een ban opvragen

Om meer informatie op te vragen over een ban, bijvoorbeeld wie de ban geplaatst heeft en wanneer dat gebeurt is, kan je het commando gebruiken.

/cs AKICK <#roomnaam> VIEW <nummer van de ban>

Dit nummer vind je in de banlijst.

Bijvoorbeeld: /cs AKICK #Home VIEW 3

Automatische voice inschakelen

Als je wil dat chatters automatisch voice krijgen wanneer ze in je chatroom komen kan je dit instellen met het volgende commando: gebruiken

/cs LEVELS #roomnaam SET AUTOVOICE -1

Wil je dit weer uitschakelen? Dan kan dat met het volgende commando: gebruiken

/cs LEVELS #roomnaam SET AUTOVOICE 3

Welkomstbericht instellen

Je kan je chatroom zo instellen dat chatters die in je chatroom komen automatisch een of meerdere welkomstberichten krijgen. Dit kan je instellen met het ENTRYMSG commando van je kanaalbot.

Een welkomstbericht toevoegen

Om een welkomstbericht toe te voegen kan je het volgende commando gebruiken:

Gebruik: /cs ENTRYMSG <#roomnaam> ADD <Tekst>
Bijvoorbeeld: /cs ENTRYMSG #Home ADD Hoi! Welkom in Chatter's chatroom, veel chatplezier! :-)

Een welkomstbericht verwijderen

Om een of meerdere van je welkomstberichten te verwijderen kan je het commando: gebruiken

Gebruik: /cs ENTRYMSG <#roomnaam> DEL <nummer van het welkomstbericht>

gebruiken. Om het nummer van je welkomst bericht te bepalen kan je het beste eerst

gebruik: /cs ENTRYMSG <#roomnaam> LIST 

doen. Dit commando geeft je een lijst van al je ingestelde welkomstberichten. Vooraan aan het welkomstbericht in deze lijst vind je het nummer van dat welkomstbericht.

Als je bijvoorbeeld beheerder bent van de room #Home en je wil je welkomstbericht met nummer 2 (het 2de welkomstbericht dat weergegeven wordt als je in je chatroom komt) verwijderen kan dit met het volgende commando:

Gebruik: /cs ENTRYMSG #Home DEL 2

Je chatroom verwijderen

Om je chatroom te verwijderen kan je het commando gebruiken.

Gebruik: /cs drop <#roomnaam> <#roomnaam> 
Bijvoorbeeld: /cs drop #Home #Home