Chanserv

Uit Wiki 4funbabbelchat
Ga naar: navigatie, zoeken

 • Anope-2.0.X

 • ChanServ stelt je in staat om kanalen te registreren en er verschillende opties van in te stellen. ChanServ kan vaak voorkomen dat boosaardige gebruikers een kanaal "overnemen" door te limiteren wie er op het kanaal operator mag zijn. Beschikbare commando's staan hier beneden; om ze te gebruiken Voor meer informatie over een specifiek commando,,

  typ /msg chanserv help all. 
  typ /msg chanserv help commando.
  


 • BAN

 • Ban een opgegeven nick of masker op een kanaal

  Gebruik: /msg ChanServ ban kanaal [+verlooptijd] {nick | masker} [reden]
   
  

  Bant de gegeven nick of masker op een kanaal. Een optionele verlooptijd mag opgegeven worden zodat de ban automatisch verwijderd wordt wanneer de tijd verstreken is.

  Standaard is dit gelimiteerd tot AOP's of diegenen met niveau 5 of hoger op het kanaal. Kanaalstichters mogen maskers opgeven.


 • CLEAR

 • Clears all users from a channel Dit commando is een alias voor het commando KICK.

  Gebruik: /msg ChanServ BAN kanaal [+verlooptijd] {nick | masker} [reden]
       /msg ChanServ HELP BAN voor meer informatie.
  


 • DROP

 • Annuleer een kanaalregistratie

  Gebruik: /msg ChanServ DROP #kanaal #kanaal
   
  

  Zegt de registratie van het gegeven kanaal op. Enkel Services Operators kunnen dit voor elk kanaal doen, ook al zijn ze de stichter niet.


 • GETKEY

 • Toont de sleutel voor het gegeven kanaal.

  Gebruik: /msg ChanServ GETKEY kanaal
        
  

 • INFO

 • Toon informatie over het opgegeven geregistreerde kanaal

  Gebruik: /msg ChanServ INFO kanaal
   
  

  Geeft informatie weer over het gegeven geregistreerde kanaal, zoals de stichter, registratietijd, en tijd van laatste gebruik. Als de gebruiker die het commando uitvoert de benodigde toegang er voor heeft, dan zal de beschrijving, de opvolger, de laatst ingestelde topic, de instellingen, en de verlooptijd ook getoond worden indien van toepassing.


 • INVITE

 • Nodigt jou of een optionele nick naar een kanaal uit

  Gebruik: /mag ChanServ INVITE kanaal [nick]
   
  

  Laat ChanServ jou of een optioneel gegeven nick uitnodigen naar een gegeven kanaal.

  Standaard is dit gelimiteerd tot AOP's of diegenen met niveau 5 of hoger op het kanaal.


 • KICK

 • Kick een gegeven nick uit een kanaal

  Gebruik: /msg ChanServ KICK kanaal nick [reden]
       /msg ChanServ KICK kanaal masker [reden]
   
  

  Kick een gegeven nick uit een kanaal.

  Standaard is dit gelimiteerd tot AOP's of diegenen met niveau 5 of hoger op het kanaal. Kanaalstichters mogen ook maskers opgeven.


 • LIST

 • Toon alle geregistreerde kanalen overeenstemmend met het gegeven patroon

  Gebruik: /msg ChanServ LIST patroon [SUSPENDED] [NOEXPIRE]
   
  

  Geeft alle geregistreerde kanalen weer die overeenkomen met het gegeven patroon. Kanalen met de PRIVATE optie aan zullen enkel getoont worden aan Services Operators die er de toegang voor hebben. Kanalen met de NOEXPIRE optie aan zullen een ! voor de kanaalnaam hebben zodat een Services Operator het ziet.

  Let op dat een '#' opgeven een bereik betekent, kanaalnamen moeten zonder '#' opgegeven worden.

  Als de SUSPENDED of NOEXPIRE opties gegeven zijn, dan zullen enkel de kanalen die respectievelijk de SUSPENDED of de NOEXPIRE status hebben, getoont worden. Als meerdere opties gegeven zijn zullen alle kanalen die met tenminste één optie overeenkomen getoont worden. Let op dat deze opties beperkt zijn tot Services Operators.

  Voorbeelden:

  LIST *anope*
  

  Toont alle geregistreerde kanalen waar anope in voorkomt (hoofdletterongevoelig).

  LIST * NOEXPIRE
  

  Toont alle geregistreerde kanalen die niet zullen verlopen.

  LIST #51-100
  

  Toont alle geregistreerde kanalen binnen het opgegeven bereik (51-100).

  Regex overeenkomsten worden ook ondersteund via de regex/pcre engine. Omsluit het patroon met // indien dit gewenst is.


 • REGISTER

 • Registreer een kanaal

  Gebruik: /msg ChanServ REGISTER kanaal [beschrijving]
   
  

  Registreert een kanaal in de ChanServ database. Om dit commando te kunnen gebruiken moet je eerst een kanaaloperator zijn op het kanaal dat je wilt registreren. De beschrijving, die optioneel is, is een algemene beschrijving van het doel van het kanaal.

  Wanneer je een kanaal registreert word jij als de "stichter" van het kanaal aanzien. De kanaal- stichter kan alle instellingen van het kanaal wijzigen; ChanServ zal ook automatisch de stichter kanaaloperator status geven wanneer deze het kanaal binnenkomt.

  Zie het ACCESS commando (/msg ChanServ HELP ACCESS) voor informatie over het geven van privileges aan andere kanaal-gebruikers.

  OPGELET: Om een kanaal te kunnen registreren moet eerst je nickname geregistreerd zijn.


 • STATUS

 • Vind een gebruiker's status op een kanaal

  Gebruik: /msg ChanServ STATUS kanaal [nick]
  
  

  Dit commando toont je welke toegang iemand heeft op een kanaal, en met welke toegangsvermeldingen deze overeenkomt. Bovendien zal het ook overeenkomsten met autokick vermeldingen tonen. Gebruik van dit commando is beperkt tot gebruikers die toegang hebben om de toegangslijst van het kanaal aan te passen.


 • BAN

 • ban gebruikers en voorkom dat ze een kanaal betreden

  Gebruik: /msg ChanServ ban kanaal [+verlooptijd] {nick | masker} [reden]
   
  

  Bant de gegeven nick of masker op een kanaal. Een optionele verlooptijd mag opgegeven worden zodat de ban automatisch verwijderd wordt wanneer de tijd verstreken is.

  Standaard is dit gelimiteerd tot AOP's of diegenen met niveau 5 of hoger op het kanaal. Kanaalstichters mogen maskers opgeven.


 • UNBAN

 • Haal alle bans weg die een gebruiker voorkomen een kanaal te betreden

  Gebruik: /msg ChanServ UNBAN kanaal [nick]
   
  

  Zegt ChanServ alle bans weg te halen die jou of een gegeven gebruiker blokkeren het gegeven kanaal te betreden. Indien geen kanaal opgegeven is, zullen alle bans die jou treffen op kanalen waar je privileges hebt verwijderd worden.

  Standaard is dit gelimiteerd tot AOP's of diegenen met niveau 5 of hoger op het kanaal.


 • ACCESS

 • Gebruik: /msg ChanServ ACCESS kanaal ADD masker niveau
       /msg ChanServ ACCESS kanaal DEL {masker | nr | lijst}
       /msg ChanServ ACCESS kanaal LIST [masker | lijst]
       /msg ChanServ ACCESS kanaal VIEW [masker | lijst]
       /msg ChanServ ACCESS kanaal CLEAR
   
  

  Beheert de toegangslijst voor een kanaal. De toegangs- lijst bepaalt welke gebruikers er kanaaloperator status mogen hebben of toegang hebben tot bepaalde ChanServ commando's op het kanaal. Verschillende gebruikersniveau's bieden toegang tot verschillende subsets van privileges. Elke geregistreerde die niet op de toegangslijst staat heeft een niveau van 0, en elke ongeregistreerde gebruiker heeft een niveau van -1.

  Het ACCESS ADD commando voegt het gegeven masker toe aan de toegangslijst met het gegeven gebruikersniveau; als het masker al op de lijst staat, dan wordt het niveau gewijzigd naar het niveau opgegeven in het commando. Het opgegeven niveau mag een numerieke niveau zijn, of de naam van een privilege bijvoorbeeld AUTOOP). Wanneer een gebruiker het kanaal betreed zal de toegang die het krijgt van de hoogste niveau-vermelding zijn in de toegangslijst. Het opgegeven masker mag ook een kanaal zijn, welke de toegangslijst van dat kanaal zal gebruiken, tot aan het opgegeven niveau.

  Het ACCESS DEl commando verwijdert de gegeven nick van de toegangslijst. Als een lijst van vermeldingsnummers is gegeven, dan zullen die vermeldingen worden verwijderd. (Zie het voorbeeld voor LIST hieronder.) Je kan jezelf van een toegangslijst verwijderen, ook als je eigenlijk geen toegang hebt om die lijst te wijzigen.

  Het ACCESS LIST commando toont de toegangslijst. Als een masker word gegeven, worden enkel de overeenkomende vermeldingen getoont. Als een lijst van vermeldingsnummers is opgegeven dan worden enkel die getoont; bijvoorbeeld:

  ACCESS #kanaal LIST 2-5,7-9
  

  Toont toegangsvermeldingen

  2 t/m 5 en 7 t/m 9.
  

  ACCESS VIEW commando geeft meer details dan


 • AOP

 • Beheert de AOP lijst voor een kanaal. Gebruikers die op de AOP lijst staan krijgen volgende privileges:

  Gebruik: /msg ChanServ AOP kanaal ADD masker
       /msg ChanServ AOP kanaal DEL {masker | nr | lijst}
       /msg ChanServ AOP kanaal LIST [masker | lijst]
       /msg ChanServ AOP kanaal CLEAR
    
  

  GREET, AUTOOP, GETKEY, HALFOP, INVITE, OPME, PROTECTME, SAY, TOPIC,

  Het AOP ADD commando voegt de gegeven nick toe aan de AOP lijst.

  Het AOP DEL commando verwijdert de gegeven nick van de AOP lijst. Als een lijst van vermeldingsnummers is opgegeven worden die verwijderd. (Zie het LIST-voorbeeld hieronder.)

  Het AOP LIST commando geeft de AOP lijst weer. Als er een masker is gegeven worden alleen de overeenstemmende resultaten weergegeven. Als een lijst van vermeldingsnummers is opgegeven, worden alleen die weergegeven; bijvoorbeeld:

  AOP #kanaal LIST 2-5,7-9
  

  Geeft AOP's 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.

  Het AOP CLEAR commando verwijdert alle vermeldingen van de AOP lijst.

  AOP commando's zijn beperkt tot stichters (tenzij SECUREOPS uitgeschakeld is). Echter, elke gebruiker op de VOP lijst of hoger mag het AOP LIST commando gebruiken.

  Alternatieve methodes voor het beheren en aanpassen van de kanaaltoegangslijsten zijn beschikbaar.

  Gebruik: /msg ChanServ HELP FLAGS 
  

  voor meer informatieover de toegangslijst.


 • HOP

 • Gebruik: /msg ChanServ HOP kanaal ADD masker
       /msg ChanServ HOP kanaal DEL {masker | nr | lijst}
       /msg ChanServ HOP kanaal LIST [masker | lijst]
       /msg ChanServ HOP kanaal CLEAR
   
  

  Beheert de HOP lijst voor een kanaal. Gebruikers die op de HOP lijst staan krijgen volgende privileges:

  AUTOHALFOP, BAN, HALFOPME, KICK, UNBAN, VOICE

  Het HOP ADD commando voegt de gegeven nick toe aan de HOP lijst.

  Het HOP DEL commando verwijdert de gegeven nick van de HOP lijst. Als een lijst van vermeldingsnummers is opgegeven worden die verwijderd. (Zie het LIST-voorbeeld hieronder.)

  Het HOP LIST commando geeft de HOP lijst weer. Als er een masker is gegeven worden alleen de overeenstemmende resultaten weergegeven. Als een lijst van vermeldingsnummers is opgegeven, worden alleen die weergegeven; bijvoorbeeld:

  HOP #kanaal LIST 2-5,7-9
  

  Geeft HOP's 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.

  Het HOP CLEAR commando verwijdert alle vermeldingen van de HOP lijst.

  HOP commando's zijn beperkt tot stichters (tenzij SECUREOPS uitgeschakeld is). Echter, elke gebruiker op de VOP lijst of hoger mag het HOP LIST commando gebruiken.

  Alternatieve methodes voor het beheren en aanpassen van de kanaaltoegangslijsten zijn beschikbaar.

  Gebruik: /msg ChanServ HELP FLAGS
  

  voor meer informatie over de toegangslijst.


 • LEVELS

 • Gebruik: /msg ChanServ LEVELS kanaal SET type niveau
       /msg ChanServ LEVELS kanaal {DIS | DISABLE} type
       /msg ChanServ LEVELS kanaal LIST
       /msg ChanServ LEVELS kanaal RESET
   
  

  Het LEVELS commando laat toe de betekenissen van numerieke toegangsniveaus op kanalen aan te passen. Met dit commando kan je de toegangsniveaus instellen die vereist zijn voor de meeste functies van ChanServ. (SET FOUNDER en dit commando zijn altijd voorbehouden aan de kanaalstichter.)

  LEVELS SET laat toe het toegangsniveau voor een functie, of groep van functies te wijzigen. LEVELS DISABLE (of kortweg DIS) schakelt een automatische optie uit, of verbied toegang tot een functie voor iedereen, INCLUSIEF de stichter (al kan de stichter deze altijd weer inschakelen). Gebruik LEVELS SET founder om een niveau enkel aan stichters voor te behouden.

  LEVELS LIST toont de huidige niveaus voor elke functie of groep aan functies. LEVELS RESET stelt de niveaus weer in naar de standaardwaarden van een nieuw-geregistreerd kanaal.

  Voor een lijst van de opties en functies waar de niveaus van ingesteld kunnen worden, zie HELP LEVELS DESC.


 • QOP

 • Gebruik: /msg ChanServ QOP kanaal ADD masker
       /msg ChanServ QOP kanaal DEL {masker | nr | lijst}
       /msg ChanServ QOP kanaal LIST [masker | lijst]
       /msg ChanServ QOP kanaal CLEAR
  

  Beheert de QOP lijst voor een kanaal. Gebruikers die op de QOP lijst staan krijgen volgende privileges:

  ASSIGN, AUTOOWNER, FOUNDER, INFO, MODE, OWNER, OWNERME, PROTECT, SET, SIGNKICK

  Het QOP ADD commando voegt de gegeven nick toe aan de QOP lijst.

  Het QOP DEL commando verwijdert de gegeven nick van de QOP lijst. Als een lijst van vermeldingsnummers is opgegeven worden die verwijderd. (Zie het LIST-voorbeeld hieronder.)

  Het QOP LIST commando geeft de QOP lijst weer. Als er een masker is gegeven worden alleen de overeenstemmende resultaten weergegeven. Als een lijst van vermeldingsnummers is opgegeven, worden alleen die weergegeven; bijvoorbeeld:

  /msg ChanServ QOP #kanaal LIST 2-5,7-9
  

  Geeft QOP's 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.

  Het QOP CLEAR commando verwijdert alle vermeldingen van de QOP lijst.

  QOP commando's zijn beperkt tot stichters (tenzij SECUREOPS uitgeschakeld is). Echter, elke gebruiker op de VOP lijst of hoger mag het QOP LIST commando gebruiken.

  Alternatieve methodes voor het beheren en aanpassen van de kanaaltoegangslijsten zijn beschikbaar.

  Gebruik: /msg ChanServ HELP FLAGS 
  

  voor meer informatie over de toegangslijst.


 • SOP

 • Gebruik: /msg ChanServ SOP kanaal ADD masker
       /msg ChanServ SOP kanaal DEL {masker | nr | lijst}
       /msg ChanServ SOP kanaal LIST [masker | lijst]
       /msg ChanServ SOP kanaal CLEAR
   
  

  Beheert de SOP lijst voor een kanaal. Gebruikers die op de SOP lijst staan krijgen volgende privileges:

  ACCESS_CHANGE, AKICK, AUTOPROTECT, BADWORDS, MEMO, OP
   
  

  Het SOP ADD commando voegt de gegeven nick toe aan de SOP lijst.

  Het SOP DEL commando verwijdert de gegeven nick van de SOP lijst. Als een lijst van vermeldingsnummers is opgegeven worden die verwijderd. (Zie het LIST-voorbeeld hieronder.)

  Het SOP LIST commando geeft de SOP lijst weer. Als er een masker is gegeven worden alleen de overeenstemmende resultaten weergegeven. Als een lijst van vermeldingsnummers is opgegeven, worden alleen die weergegeven; bijvoorbeeld:

  SOP #kanaal LIST 2-5,7-9/
  

  Geeft SOP's 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.

  Het SOP CLEAR commando verwijdert alle vermeldingen van de SOP lijst.

  SOP commando's zijn beperkt tot stichters (tenzij SECUREOPS uitgeschakeld is). Echter, elke gebruiker op de VOP lijst of hoger mag het SOP LIST commando gebruiken.

  Alternatieve methodes voor het beheren en aanpassen van de kanaaltoegangslijsten zijn beschikbaar.

  Gebruik: /msg ChanServ HELP FLAGS 
  

  voor meer informatie over de toegangslijst.


 • VOP

 • Gebruik: /msg ChanServ VOP kanaal ADD masker
       /msg ChanServ VOP kanaal DEL {masker | nr | lijst}
       /msg ChanServ VOP kanaal LIST [masker | lijst]
       /msg ChanServ VOP kanaal CLEAR
   
  

  Beheert de VOP lijst voor een kanaal. Gebruikers die op de VOP lijst staan krijgen volgende privileges:

  ACCESS_LIST, AUTOVOICE, FANTASIA, NOKICK, VOICEME
   
  

  Het VOP ADD commando voegt de gegeven nick toe aan de VOP lijst.

  Het VOP DE commando verwijdert de gegeven nick van de VOP lijst. Als een lijst van vermeldingsnummers is opgegeven worden die verwijderd. (Zie het LIST-voorbeeld hieronder.)

  Het VOP LIST commando geeft de VOP lijst weer. Als er een masker is gegeven worden alleen de overeenstemmende resultaten weergegeven. Als een lijst van vermeldingsnummers is opgegeven, worden alleen die weergegeven; bijvoorbeeld:

  VOP #kanaal LIST 2-5,7-9
  

  Geeft VOP's 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.

  Het VOP CLEAR commando verwijdert alle vermeldingen van de VOP lijst.

  VOP commando's zijn beperkt tot stichters (tenzij SECUREOPS uitgeschakeld is). Echter, elke gebruiker op de VOP lijst of hoger mag het VOP LIST commando gebruiken.

  Alternatieve methodes voor het beheren en aanpassen van de kanaaltoegangslijsten zijn beschikbaar.

  Gebruik: /msg ChanServ HELP FLAGS 
  

  voor meer informatie over de toegangslijst.


 • DEHALFOP

 • Gebruik: /msg ChanServ DEHALFOP kanaal [nick]
   
  

  Verwijdert HALFOP status van de gegeven nick op een channel. Als nick niet gegeven is, dan zal het bij jou de halfop status weghalen.

  Je moet het HALFOP(ME) privilege hebben op het kanaal om dit commando te gebruiken.


 • DEOP

 • Gebruik: /msg ChanServ DEOP kanaal [nick]
   
  

  Verwijdert OP status van de gegeven nick op een channel. Als nick niet gegeven is, dan zal het bij jou de op status weghalen.

  Je moet het OP(ME) privilege hebben op het kanaal om dit commando te gebruiken.


 • DEOWNER

 • Gebruik: /msg ChanServ DEOWNER kanaal [nick]
   
  

  Verwijdert OWNER status van de gegeven nick op een channel. Als nick niet gegeven is, dan zal het bij jou de owner status weghalen.

  Je moet het HALFOP(ME) privilege hebben op het kanaal om dit commando te gebruiken.


 • DEPROTECT

 • Gebruik: /msg ChanServ DEPROTECT kanaal [nick]
   
  

  Verwijdert PROTECT status van de gegeven nick op een channel. Als nick niet gegeven is, dan zal het bij jou de protect status weghalen.

  Je moet het PROTECT(ME) privilege hebben op het kanaal om dit commando te gebruiken.


 • DEVOICE

 • Gebruik: /msg ChanServ DEVOICE kanaal [nick]
   
  

  Verwijdert VOICE status van de gegeven nick op een channel. Als nick niet gegeven is, dan zal het bij jou de voice status weghalen.

  Je moet het VOICE(ME) privilege hebben op het kanaal om dit commando te gebruiken.


 • DOWN

 • Gebruik: /msg ChanServ DOWN [kanaal [nick]]
   
  

  Verwijder een opgegeven nick's status modes van een kanaal. Als nick niet is opgegeven, dan worden jouw status modes verwijderd. Indien kanaal niet opgegeven is, dan word je status op elk kanaal waar je aanwezig bent verwijderd.


 • HALFOP

 • Gebruik: /msg ChanServ HALFOP [kanaal [nick]

  Geeft HALFOP status aan de gegeven nick op een kanaal. Als nick niet gegeven, zal het jou halfop status geven of afnemen.

  Je moet het HALFOP(ME privilege hebben op het kanaal om dit commando te gebruiken.


 • OP

 • Gebruik: /msg ChanServ op kanaal [nick]
   
  

  Geeft OP status aan de gegeven nick op een kanaal. Als nick niet gegeven, zal het jou op status geven of afnemen.

  Je moet het OP(ME) privilege hebben op het kanaal om dit commando te gebruiken.


 • OWNER

 • Gebruik: /msg ChanServ owner kanaal [nick]
   
  

  Geeft OWNER status aan de gegeven nick op een kanaal. Als nick niet gegeven, zal het jou owner status geven of afnemen.

  Je moet het OWNER(ME) privilege hebben op het kanaal om dit commando te gebruiken.


 • PROTECT

 • Gebruik: /msg ChanServ PROTECT kanaal [nick]
   
  

  Geeft PROTECT status aan de gegeven nick op een kanaal. Als nick niet gegeven, zal het jou protect status geven of afnemen.

  Je moet het PROTECT(ME) privilege hebben op het kanaal om dit commando te gebruiken.


 • UP

 • Gebruik: /msg ChanServ UP kanaal [nick]
   
  

  Werkt de gegeven nick's status modes bij op een kanaal. Als nick niet opgegeven is, dan wordt jouw status bijgewerkt. Indien kanaal niet wordt opgegeven, dan wordt je status op ieder kanaal waar je zit bijgewerkt.


 • VOICE

 • Gebruik: /msg ChanServ VOICE kanaal [nick]
  

  Geeft VOICE status aan de gegeven nick op een kanaal. Als nick niet gegeven, zal het jou voice status geven of afnemen.

  Je moet het VOICE(ME) privilege hebben op het kanaal om dit commando te gebruiken.


 • AKICK

 • Gebruik: /msg ChanServ AKICK kanaal ADD {nick | masker} [reden]
       /msg ChanServ AKICK kanaal DEL {nick | masker | nr | lijst]
       /msg ChanServ AKICK kanaal LIST [masker | nr | lijst]
       /msg ChanServ AKICK kanaal VIEW [masker | nr | lijst]
       /msg ChanServ AKICK kanaal ENFORCE
       /msg ChanServ AKICK kanaal CLEAR
  
  

  Beheert de AutoKicklijst voor een kanaal. Als een gebruiker op de lijst probeert binnen te komen, dan zal ChanServ die gebruiker bannen en vervolgens van het kanaal kicken.

  Het AKICK ADD commando voegt het gegeven nick of masker toe aan de AutoKicklijst. Als reden is gegeven, dan zal die gebruikt worden bij het kicken van de gebruiker; indien niet gegeven zal de standaard reden gebruikt worden:

  "Gebruiker werd verbannenvan het kanaal".
  
  

  Wanneer een geregistreerde nick is opgegeven dan zal het NickServ account op de lijst worden gezet in plaats van het masker. Alle gebruikers in die nickgroep zullen dan worden verbannen.

  Het AKICK DEL commando verwijdert het gegeven masker of de nick van de AutoKicklijst. Het verwijdert weliswaar geen bans die geplaatst zijn net omwille van de AutoKick; die moeten manueel verwijderd worden.

  Het AKICK LIST commando geeft de AutoKicklijst weer. Als een masker word gegeven zullen alleen de AutoKickvermeldingen die overeenkomen met het masker worden weergegeven.

  Het AKICK VIEW commando is een versie van AKICK LIST die meer informatie geeft.

  Het AKICK ENFORCE commando zorgt ervoor dat ChanServ gebruikers verwijdert van het kanaal die overeenkomen met een vermelding in de AutoKicklijst.

  Het AKICK CLEAR commando maakt de AutoKicklijst leeg.


 • CLONE

 • Gebruik: /msg ChanServ CLONE kanaal doel [wat]
   
  

  Kopieert alle instellingen, toegangen, autokicks, enz. van kanaal naar het doel kanaal. Als wat één van

  ACCESS, AKICK, of BADWORDS
  

  is, dan worden enkel de respectievelijke instellingen gekopiëerd. Je moet de stichter zijn van zowel kanaal als doel.


 • ENFORCE

 • Gebruik: /msg ChanServ ENFORCE kanaal [wat]
   
  

  Dwingt verschillende kanaalmodes en SET opties af. Het kanaal parameter geeft aan op welk kanaal dit moet gebeuren. De wat optie geeft aan wat er moet afgedwongen worden, en kan één van de volgende zijn:

  SECUREOPS, RESTRICTED, REGONLY, SSLONLY, BANS, of LIMIT.
   
  

  Gebruik SECUREOPS om de SECUREOPS optie af te dwingen, zelfs als deze niet geactiveerd is. Gebruik RESTRICTED om de RESTRICTED optie af te dwingen, ook wanneer deze niet geactiveerd is. Gebruik REGONLY om alle ongeregistreerde gebruikers te kicken van het kanaal. Gebruik SSLONLY om alle gebruikers die geen veilige/versleutelde verbinding gebruiken te kicken van het kanaal. BANS zal actieve bans afdwingen door gebruikers te kicken die ermee overeenstemmen, en LIMIT zal gebruikers kicken tot het gebruikersaantal onder de kanaallimiet zakt, indien ingesteld.


 • ENTRYMSG

 • Gebruik: /msg ChanServ ENTRYMSG kanaal ADD bericht
       /msg ChanServ ENTRYMSG kanaal DEL nr
       /msg ChanServ ENTRYMSG kanaal LIST
       /msg ChanServ ENTRYMSG kanaal CLEAR
  
  

  Beheer welke berichten verstuurd worden naar gebruikers wanneer ze het kanaal betreden.

  Het ENTRYMSG ADD commando voegt het gegeven bericht toe aan de lijst van berichten die getoont moeten worden bij het betreden van het kanaal.

  Het ENTRYMSG DEL commando verwijdert het gegeven bericht uit de lijst van berichten die getoont worden bij het betreden van het kanaal. Je kan het bericht verwijderen door het opgeven van het bijbehorende nummer die je kan verkrijgen door de lijst op te vragen zoals hieronder uitgelegd.

  Het ENTRYMSG LIST commando toont een lijst van berichten die naar gebruikers gestuurd worden wanneer ze het kanaal betreden.

  Het ENTRYMSG CLEAR commando verwijdert alle berichten die getoont worden bij het betreden van het kanaal, dit schakelt in weze de berichten bij betreden dus uit


 • LOG

 • Gebruik: /msg ChanServ LOG kanaal
       /msg ChanServ LOG kanaal commando methode [status]
   
  

  Het LOG commando laat gebruikers toe om logs in te stellen voor hun kanaal. Indien geen parameters worden gegeven zal het de huidige log instellingen weergeven.

  Anderzijds, commando moet een commando naam zijn, en methode één van de volgende log methodes:

  MESSAGE [status], NOTICE [status], MEMO
   
  

  Welke gebruikt worden om respectievelijk berichtjes, notices of memo's te sturen naar het kanaal. Met MESSAGE en NOTICE moet je een Service Bot toegewezen en aanwezig hebben op je kanaal. Status mag een kanaal status zijn, zoals @ of +.

  Om een log methode weg te halen gebruik je dezelfde syntax dat je zou gebruiken om het toe te voegen.

  oorbeeld:

  LOG #anope chanserv/access MESSAGE @%
  

  Dit zou een bericht sturen naar alle kanaal operators wanneer iemand het ACCESS commando in ChanServ gebruikt op het kanaal.


 • MODE

 • Gebruik: /msg ChanServ MODE kanaal LOCK {ADD|DEL|SET|LIST} [wat]
       /msg ChanServ MODE kanaal SET modes
       /msg ChanServ MODE kanaal CLEAR [wat
   
  

  Controleert voornamelijk de mode-vergrendelingen en mode-toegang (welke verschillend is van kanaaltoegang) op een kanaal.

  Het MODE LOCK commando laat je toe mode-vergrendelingen toe te voegen, te verwijderen, en te bekijken op een kanaal. Als een mode vergrendeld is dan zal Services wijzigingen van die mode niet toelaten. Het SET commando verwijdert alle bestaande mode-vergrendelingen, en stelt de gegeven modes in als de nieuwe vergrendeling, en ADD en DEL passen de bestaande vergrendelingen aan.

  Voorbeeld:

  MODE #kanaal LOCK ADD +bmnt *!*@*aol*
   
  

  Het MODE SET commando laat je toe modes te zetten via Services. Jokertekens * en ? mogen gegeven worden als parameters voor lijst- en statusmodes.

  Voorbeeld:

  MODE #kanaal SET +v *
  

  Geeft voice status aan alle gebruikers op het kanaal.

  MODE #kanaal SET -b ~c:*
  

  Verwijdert alle extended bans die beginnen met ~c:

  Het MODE CLEAR commando is een gemakkelijke manier om modes te verwijderen op een kanaal. wat mag één van de volgende zijn: bans, exempts, inviteoverrides, ops, halfops, of voices. Als wat niet is gegeven, dan worden alle basismodes verwijde


 • SYNC

 • Gebruik: /msg ChanServ SYNC kanaal
   
  

  Synchroniseer alle gebruikersmodes op het kanaal met de modes die ze zouden moeten hebben gebaseerd op hun toegang.


 • TOPIC

 • Gebruik: /msg ChanServ TOPIC kanaal SET [topic]
       /msg ChanServ TOPIC kanaal APPEND topic
       /msg ChanServ TOPIC kanaal [UNLOCK|LOCK]
   
  

  Maakt het mogelijk de topic van een kanaal aan te passen en te beheren. Het SET commando verandert de topic van het kanaal naar het opgegeven topic, of maakt deze leeg indien geen topic is opgegeven. HetAPPEND commando voegt de gegeven topic toe aan de reeds bestaande topic.

  LOCK en UNLOCK kunnen gebruikt worden om de topic te vergrendelen of ontgrendelen, wanneer de topic vergrendeld is kan de topic niet gewijzigd worden, behalve via dit commando. • SET

 • Gebruik: /msg ChanServ SET optie kanaal parameters
   
  

  Stelt de kanaalstichter in staat om verschillende kanaal- opties en andere informatie in te stellen.

  Beschikbare opties:

  /msg ChanServ SET AUTOOP    Moet Services automatisch status modes geven aan gebruikers
  /msg ChanServ SET BANTYPE    Stelt in hoe Services bans op het kanaal maken
  /msg ChanServ SET DESC     Stelt de kanaalbeschrijving in
  /msg ChanServ SET DESCRIPTION  Stelt de kanaalbeschrijving in
  /msg ChanServ SET EMAIL     Koppel een e-mail adres aan het kanaal
  /msg ChanServ SET FOUNDER    Stelt de stichter van een kanaal in
  /msg ChanServ SET KEEPMODES   Onthoud modes wanneer het kanaal niet in gebruik is
  /msg ChanServ SET KEEPTOPIC   Onthoud het topic wanneer het kanaal niet in gebruik is
  /msg ChanServ SET NOEXPIRE   Voorkom dat het kanaal verloopt
  /msg ChanServ SET PEACE     Reguleer het gebruik van kritieke commando's
  /msg ChanServ SET PERSIST    Stel het kanaal als permanent in
  /msg ChanServ SET PRIVATE    Verberg een kanaal van het LIST commando
  /msg ChanServ SET RESTRICTED  Beperk de toegang tot het kanaal
  /msg ChanServ SET SECURE    Activeer veiligheidsopties
  /msg ChanServ SET SECUREFOUNDER Striktere controle van de kanaalstichter status
  /msg ChanServ SET SECUREOPS   Striktere controle van de kanaaloperator status
  /msg ChanServ SET SIGNKICK   Onderteken kicks die worden uitgevoerd met het KICK commando
  /msg ChanServ SET SUCCESSOR   Stelt de opvolger voor het kanaal in
  /msg ChanServ SET URL      Koppel een URL aan het kanaal
  /msg ChanServ HELP SET     optie 
  

  voor meer informatie over een specifieke optie.


 • SET AUTOOP

 • Gebruik: /msg ChanServ SET BANTYPE kanaal bantype
  

  Activeert of deactiveert ChanServ's AUTOOP optie voor een kanaal. Wanneer inactief, zullen gebruikers hun status- modes niet automatisch krijgen van ChanServ.


 • SET BANTYPE

 • Gebruik: /msg ChanServ SET AUTOOP kanaal {ON | OFF}
  

  Stelt het bantype in dat gebruikt zal worden door Services wanneer ze een ban moeten zetten op je kanaal.

  Bantype is een nummer tussen 0 en 3 dat betekent:

  0: ban in het formaat *!ident@host
  1: ban in het formaat *!*ident@host
  2: ban in het formaat *!*@host
  3: ban in het formaat *!*ident@*.domein
  


 • SET DESC

 • Gebruik: /msg ChanServ SET DESC kanaal [beschrijving]
  

  Stelt de beschrijving van het kanaal in, die weergegeven wordt door de LIST en INFO commando's.


 • SET DESCRIPTION

 • Gebruik: /msg ChanServ SET DESCRIPTION kanaal [beschrijving]
  

  Stelt de beschrijving van het kanaal in, die weergegeven wordt door de LIST en INFO commando's.


 • SET EMAIL

 • Gebruik: /msg ChanServ SET EMAIL
  

  Koppel een e-mail adres aan het kanaal


 • SET FOUNDER

 • Gebruik: /msg ChanServ SET FOUNDER kanaal nick
  

  Verandert de stichter van een kanaal. De nieuwe nick moet een geregistreerde nick zijn.


 • SET KEEPMODES

 • Gebruik: /msg ChanServ SET KEEPMODES kanaal {ON | OFF}
  

  Activeert of deactiveert KEEPMODES voor het gegeven kanaal. Indien geactiveerd, dan zullen Services de kanaalmodes onthouden en pogen deze terug te zetten wanneer het kanaal de volgende keer weer aangemaakt wordt.


 • SET KEEPTOPIC

 • Gebruik: /msg ChanServ SET KEEPTOPIC kanaal {ON | OFF}
  

  Zet de topicbehout optie aan of uit voor een kanaal. Wanneer SET KEEPTOPIC aan staat zal de topic van het kanaal onthouden worden door ChanServ, zelfs nadat de laatste gebruiker het kanaal heeft verlaten. De topic zal wanneer een gebruiker het kanaal een volgende keer binnenkomt worden teruggezet.


 • SET NOEXPIRE

 • Gebruik: /msg ChanServ SET NOEXPIRE kanaal {ON | OFF}
  

  Stelt in of het gegeven kanaal zal verlopen. Door deze optie AAN te zetten kun je verhinderen dat het kanaal verloopt.

  Toegang tot dit commando vereist dat het chanserv/saset/noexpire recht in jouw opertype aanwezig is.


 • SET PEACE

 • Gebruik: /msg ChanServ SET PEACE kanaal {ON | OFF}
  

  Zet de vrede optie aan of uit voor een kanaal. Wanneer vrede aanstaat kan een gebruiker niemand kicken, bannen, of iemand's kanaal status wijzigen/verwijderen van een gebruiker met een gelijkwaardig of hoger level dan die van zichzelf via de ChanServ commando's.


 • SET PERSIST

 • Gebruik: /msg ChanServ SET PERSIST kanaal {ON | OFF}
  

  Activeert of deactiveert de PERSIST kanaalinstelling. Wanneer dit actief is zal de Services Bot op het kanaal blijven zitten, zelfs als er niemand anders aanwezig is.

  Als jouw IRCd geen ondersteuning heeft voor permanente kanalen, dan moet je een Services Bot in je kanaal hebben om PERSIST aan te kunnen zetten, en deze kan verwijderd worden zolang PERSIST aan staat.

  Als dit netwerk geen BotServ en geen permanent kanalen ondersteunt, dan zal ChanServ je kanaal joinen wanneer je deze instelling activeert (en weg gaan wanneer je deze weer deactiveert).

  Indien jouw IRCd wel permanente kanalen ondersteunten de bijhorende kanaalmode wordt ingesteld of verwijderd (voor welke reden dan ook, inclusief MODE LOCK),

  dan wordt PERSIST geactiveerd of gedeactiveerd. Bovendien zullen Services deze kanaalmode instellen of verwijderen wanneer je PERSIST aan of uit zet.


 • SET PRIVATE

 • Gebruik: /msg ChanServ SET PRIVATE kanaal {ON | OFF}
  

  Activeert of deactiveert de privé optie voor een kanaal. Wanneer private geactiveerd is, zal het kanaal niet verschijnen in ChanServ's LIST commando.


 • SET RESTRICTED

 • Gebruik: /msg ChanServ SET RESTRICTED kanaal {ON | OFF}
  

  Activeert of deactiveert de beperkte toegang optie voor een kanaal. Wanneer beperkte toegang aan staat zullen gebruikers die niet op de toegangslijst staan gekickt en gebant worden van het kanaal.


 • SET SECURE

 • Gebruik: /msg ChanServ SET SECURE kanaal {ON | OFF}
  

  Zet veiligheidsfuncties aan of uit voor een kanaal. Wanneer chanserv/set/secure aan staat zullen alleen gebruikers die hun nicks geregistreerd hebben en geïdentificeerd zijn met hun wachtwoord toegang krijgen tot het kanaal, zoals geregeld door de toegangslijst.


 • SET SECUREFOUNDER

 • Gebruik: /msg ChanServ SET SECUREFOUNDER kanaal {ON | OFF}
  

  Zet de veilige stichter optie aan of uit voor een kanaal. Wanneer veilige stichter aan staat zal alleen de echte stichter een kanaal kunnen annuleren, en de stichter en de opvolger veranderen, en niet diegenen die stichter-toegang hebben.


 • SET SECUREOPS

 • Gebruik: /msg ChanServ SET SECUREOPS kanaal {ON | OFF}
  

  Zet de veilige ops optie aan of uit voor een kanaal. Wanneer veilige ops aan staat mogen gebruikers die niet op de toegangslijst staan geen kanaaloperator status krijgen.


 • SET SIGNKICK

 • Gebruik: /msg ChanServ SET SIGNKICK kanaal {ON | OFF}
  

  Zet ondertekende kicks aan of uit voor een kanaal. Wanneer SIGNKICK aan staat zullen kicks die uitgevoerd worden met het KICK commando de nick van diegene die het commando uitgevoerd heeft in de reden hebben.

  Als je LEVEL gebruikt zullen diegenen die een niveau hebben gelijk aan of hoger dan het SIGNKICK niveau op het kanaal hun nick niet toegevoegd hebben aan de kickredenen.


 • SET SUCCESSOR

 • Gebruik: /msg ChanServ SET SUCCESSOR kanaal {ON | OFF}
  

  Verandert de opvolger van een kanaal. Als de nick van de stichter verloopt of de registratie ervan wordt geannuleerd terwijl het kanaal nog geregistreerd is, dan wordt de opvolger de nieuwe stichter van het kanaal. De nieuwe nick moet een geregistreerde nick zijn.

  Maar als de opvolger al teveel geregistreerde kanalen heeft (20), dan zal het kanaal verwijderd worden, net alsof er geen opvolger ingesteld staat.


 • SET URL

 • Gebruik: /msg ChanServ SET URL
  

  Koppel een URL aan het kanaal


  Services Operator commands

 • SUSPEND

 • Gebruik: /msg ChanServ SUSPEND kanaal [+verlooptijd] [reden]</b>
   
  

  Verbied iedereen het gebruik van het opgegeven kanaal. Kan ongedaan gemaakt worden door middel van het UNSUSPEND commando om alle vorige kanaal data en instellingen te behouden. Als een verlooptijd is opgegeven zal de schorsing na die tijd opgeheven worden, zoniet word de standaard tijd uit de configuratie gebruikt.

  Op sommige netwerken is een reden verplicht.

  Toegang tot dit commando vereist dat het chanserv/suspend recht in jouw opertype aanwezig is.


 • UNSUSPEND

 • Gebruik: /msg ChanServ UNSUSPEND kanaal
   
  

  Geeft een kanaal weer vrij. Alle data en instellingen van voor de schorsing zijn behouden.

  Toegang tot dit commando vereist dat het chanserv/suspend recht in jouw opertype aanwezig is.


 • Overigen

 • Gebruik het HELP ALl commando om alle commando's en hun omschrijving te tonen.
   
  

  Onthoud dat elk kanaal dat 14 dagen ongebruikt is (d.w.z. dat er geen gebruiker die op de toegangslijst staat in die periode het kanaal binnen is gekomen) automatisch zal worden verwijderd.

  Services Operators kunnen ook, afhankelijk van hun eigen toegang, kanaalregistraties verwijderen, bekijken (en aanpassen) van de toegangs-, niveau-, privilege- en autokicklijsten, en de instellingen van elk kanaal.