Botserv

Uit Wiki 4funbabbelchat
Ga naar: navigatie, zoeken

 • Anope-2.0.x HELP


 • BotServ stelt je in staat een bot op je eigen kanaal te hebben. Het is gemaakt voor gebruikers die geen eigen bot kunnen hosten of configureren, of voor gebruik op netwerken die geen bots van gebruikers toestaan. Beschikbare commando's worden hieronder weergegeven. Om ze te gebruiken moet je typen. Voor meer informatie over een specifiek commando moet je

  Gebruik: /msg BotServ commando
  Gebruik: /msg BotServ HELP command
  


 • Botlist

 • Geeft alle beschikbare bots op dit netwerk weer.

  Gebruik: /msg BotServ botlist
  


 • ASSIGN

 • Wijst een bot met de nick toe aan kanaal kanaal. Hierna kun je de bot voor het kanaal instellen zoals je wil.

  Gebruik: /msg BotServ ASSIGN kanaal {Botnick}
  


 • UNASSIGN

 • Verwijdert een bot van een kanaal. Wanneer je dit commando gebruikt zal de bot niet meer in het kanaal komen. De configuratie van de bot voor het kanaal wordt wel behouden, zodat je later de bot altijd opnieuw aan het kanaal kun toewijzen zonder dat je deze opnieuw hoeft te configureren.

  Gebruik: /msg BotServ UNASSIGN kanaal
  


 • INFO

 • Stelt je in staat BotServ informatie te zien over een kanaal of een bot. Als het paramenter een kanaal is krijg je bijvoorbeeld informatie over kickers. Als het paramenter een nick is krijg je informatie over een bot, bijvoorbeeld de tijd waarop deze gemaakt is of op hoeveel kanalen deze is.

  Gebruik: /msg BotServ INFO kanaal | {nick}
  


 • SET OPTIES

 • Stel bot opties in. OPTIE kan zijn:

  Gebruik: /msg BotServ SET kanaal optie parameters
  
  DONTKICKOPS Om ops te beschermen tegen bot kicks
  DONTKICKVOICES Om voices te beschermen tegen bot kicks
  GREET Zet groet-berichten aan
  FANTASY Zet fantasie-commando's aan
  SYMBIOSIS Stel de bot in staat te handelen als een echte bot.
  

  optie voor meer informatie over een specifieke optie. Let op: toegang tot dit commando wordt geregeld via het niveau SET commando.

  Type /msg BotServ HELP SET
  


 • SET DONTKICKOPS

 • (De)activeer ops protectie-mode op een kanaal. Wanneer deze geactiveerd is zullen ops niet door de bot gekicked worden, zelfs wanneer deze niet overeen komen met het NOKICK niveau.

  Gebruik: /msg BotServ SET DONTKICKOPS kanaal {ON|OFF}
  


 • SET DONTKICKVOICES

 • (De)activeer voices protectie-mode op een kanaal. Wanneer deze geactiveerd is zullen voices niet door de bot gekicked worden, zelfs wanneer deze niet overeen komen met het NOKICK niveau.

  Gebruik: /msg BotServ SET DONTKICKVOICES kanaal {ON|OFF}
  


 • SET FANTASY

 • (De)activeert fantasie-mode op een kanaal. Wanner het geactiveerd is zullen users de

  !op, !deop, !voice, !devoice, !kick, !kb, !unban, en !seen 
  

  commando's op een kanaal kunnen gebruiken (ontdek hoe je ze moet gebruiken; probeer ze allemaal met een nick, en misschien sommigen met een reden?).

  Let op dat de gebruikers die de fantasie-commando's willen gebruiken een hoog genoeg niveau MOETEN hebben voor zowel de FANTASIA en het niveau voor het commando indien vereisd. Bijvoorbeeld: om !op te mogen gebruiken moet een gebruiken genoeg rechten voor het OPDEOP niveau hebben.

  Gebruik: /msg BotServ SET FANTASY kanaal {ON|OFF}
  


 • SET GREET

 • (De)activeert greet-mode op een kanaal. Wanneer deze geactiveerd is zal de bot de groetberichten van de gebruikers die het kanaal joinen weergegeven, mits ze hiertoe rechten hebben op het kanaal.

  Gebruik: /msg BotServ SET GREET kanaal {ON|OFF}
  


 • SET SYMBIOSIS

 • (De)activeert symbiosis-mode op een kanaal. Wanneer dit is geactiveerd zal de bot alles doen wat normaal voor BotServ wordt gedaan bij kanalen, zoals MODEs, KICKs, en zelfs het welkomstbericht.

  Gebruik: /msg BotServ SET SYMBIOSIS kanaal {ON|OFF}
  


 • KICK

 • Configureer bot kickers. optie kan zijn:

  Gebruik: /msg BotServ KICK kanaal optie parameters
  
  BOLDS   Stelt in of de bot kickt op vet
  BADWORDS  Stelt in of de bot kickt op slechte woorden
  CAPS    Stelt in of de bot kickt op hoofdletters
  COLORS   Stelt in of de bot kicks op kleuren
  FLOOD   Stelt in of de bot floodende gebruikers kickt
  REPEAT   Stelt in of de bot gebruikers kickt die zichzelf herhalen
  REVERSES  Stelt in of de bot kickt op inverteringen
  UNDERLINES Stelt in of de bot kickt op onderstrepingen Type
  

  Voor meer informatie over een specifieke optie. Let op: toegang tot dit commando wordt gecontroleerd door het niveau SET commando.

  Gebruik: /msg BotServ HELP KICK optie
  


 • KICK BOLDS

 • Zet de vet-kicker aan of uit. Wanneer deze aan staat zal de bot gebruikers kicken die vet gebruiken.

  ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekicked kan worden voordat deze gebanned wordt. Geef geen ttb op om het ban system uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is.

  Gebruik: /msg BotServ KICK BOLDS kanaal {ON|OFF} [ttb]
  


 • KICK COLORS

 • Zet de kleuren-kicker aan of uit. Wanneer deze aan staat zal de bot gebruikers kicken die kleuren gebruiken.

  ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekicked kan worden voordat deze gebanned wordt. Geef geen ttb op om het ban system uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is.

  Gebruik: /msg BotServ KICK COLORS kanaal {ON|OFF} [ttb]
  


 • KICK REVERSES

 • Zet de inverteringen-kicker aan of uit. Wanneer deze aan staat zal de bot gebruikers kicken die inverteringen gebruiken.

  ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekicked kan worden voordat deze gebanned wordt. Geef geen ttb op om het ban system uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is.

  Gebruik: /msg BotServ KICK REVERSES kanaal {ON|OFF} [ttb]
  


 • KICK UNDERLINES

 • Zet de onderstrepingen-kicker aan of uit. Wanneer deze aan staat zal de bot gebruikers kicken die onderstrepingen gebruiken.

  ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekicked kan worden voordat deze gebanned wordt. Geef geen ttb op om het ban system uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is.

  Gebruik: /msg BotServ KICK UNDERLINES kanaal {ON|OFF} [ttb]
  


 • KICK CAPS

 • Zet de hoofdletter-kicker aan of uit. Wanneer deze aan staat zal de bot gebruikers kicken die HOOFDLETTERS gebruiken.

  De bot kickt alleen als er minstens min hoofdletters in de zin staan en deze minstens procent%% van de totale regel bevatten (indien niet gegeven, staat dit standaard op 10 hoofdletters en 25%%).

  ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekicked kan worden voordat deze gebanned wordt. Geef geen ttb op om het ban system uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is.

  Gebruik: /msg BotServ KICK CAPS kanaal {ON|OFF} [ttb [min [procent]]]
  


 • KICK FLOOD

 • Zet de flood-kicker aan of uit.

  Wanneer deze aan staat zal de bot gebruikers kicken die het kanaal flooden met minstens regels regels in seconden seconden. (indien niet gegeven, staat dit standaard op 6 regels in 10 seconden).

  ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekicked kan worden voordat deze gebanned wordt. Geef geen ttb op om het ban system uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is.

  Gebruik: /msg BotServ KICK FLOOD kanaal {ON|OFF} [ttb [regels [seconden]]]
  


 • KICK REPEAT

 • Zet de herhalings-kicker aan of uit.

  Wanneer deze aan staat zal de bot gebruikers kicken die zichzelf nr keer herhalen (als nr niet is gegeven staat die standaard op 3).

  ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekicked kan worden voordat deze gebanned wordt. Geef geen ttb op om het ban system uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is.

  Gebruik: /msg BotServ KICK REPEAT kanaal {ON|OFF} [ttb [nr]]
  


 • KICK BADWORDS

 • Zet de slechte-woorden-kicker aan of uit. Wanneer deze aan staat zal de bot gebruikers kicken die bepaald slechte woorden op het kanaal zeggen.

  Je kan de slechte woorden voor je kanaal instellen met het BADWORDS commando.

  gebruik: /msg BotServ HELP BADWORDS voor meer informatie.
  

  ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekicked kan worden voordat deze gebanned wordt. Geef geen ttb op om het ban system uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is.

  Gebruik: /msg BotServ KICK BADWORDS kanaal {ON|OFF} [ttb]
  


 • BADWORDS

 • Beheert de slechte woorden lijst voor een kanaal. De slechte woorden lijst bepaalt voor welke woorden wordt gekicked als de slechte-woorden-kicker aan staat. Voor meer informatie,

  Gebruik: /msg BotServ HELP KICK BADWORDS.
  

  Het BADWORDS ADD commando voegt het gegeven woord toe aan de slechte woorden lijst. Als SINGLE is gespecificeerd zal alleen worden gekicked als de gebruiker het gehele woord zegt. Als START is gespecificeerd zal allen gekicked worden als de gebruiker een woord zegt dat begint met woord. Als END is gespecificeerd zal alleen gekicked worden als de gebruiker een woord zegt dat eindigt op woord. Als er niks gespecificeerd is zal er elke keer dat woord gezegd wordt door een gebruiker gekicked worden.

  Het BADWORDS DEL commando verwijdert het gegeven woord van de slechte woorden lijst. Als een lijst van entry-nummers is gegeven worden die verwijderd. (Zie het voorbeeld bij LIST hier onder.)

  Het BADWORDS LIST commando geeft de slechte woorden lijst weer. Als een mask met een * is gegeven worden alleen de slechte woorden die overeenkomen met het mask weergegeven. Als een lijst van entry-nummers is gegeven worden alleen die weergegeven. Bijvoorbeeld:

  BADWORDS #kanaal LIST 2-5,7-9' Geeft slechte woorden 2 t/m 5 en 7 t/m 9 weer.
  

  Het BADWORDS CLEAR commando maakt de slechte woorden lijst leeg.

  Gebruik: /msg BotServ BADWORDS kanaal ADD woord [SINGLE | START | END]
  Gebruik: /msg BotServ BADWORDS kanaal DEL {woord | entry-nr | lijst}
  Gebruik: /msg BotServ BADWORDS kanaal LIST [mask | lijst]
  Gebruik: /msg BotServ BADWORDS kanaal CLEAR
  


 • SAY

 • Laat de bot de gegeven tekst op het gegeven kanaal zeggen.

  Gebruik: /msg BotServ SAY kanaal tekst
  


 • ACT

 • Laat de bot een "/me" commando doen op het gegeven kanaal met de gegeven tekst.

  Gebruik: /msg BotServ ACT kanaal tekst