Gebruikers:     68
Kanalen:          18
Opers:              65
Servers:            4