Gebruikers:     66
Kanalen:          17
Opers:              65
Servers:            4