Gebruikers:     65
Kanalen:          16
Opers:              65
Servers:            4